Generalversammlung Frauengruppe Region mit Imbiss D/F

Assemblée générale de groupe des femmes avec apéro A/F

Ort: Restaurant Genossenschaft Kreuz, Kreuzstr. 4, 4500
Solothurn. Gast: Renate Schoch, Mitglied der Geschäftsleitung Unia Zentrale Bern
Anmeldeschluss: 31. Januar 2023 hier

Lieu : Restaurant Genossenschaft Kreuz, Kreuzstr. 4, 4500
Soleure. Intervenante : Renate Schoch, membre du directoire, centrale d'Unia à Berne.
Délai d'inscription: 31 janvier 2023 ici